Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu v období COVID-19

Aktuálne zmeny v zákone o sociálnom poistení v roku 2020

Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová

Dátum: 16.7.2020

Čas konania: 15:00 - 16:00

Povinností obcí, starostov a kontrolórov v roku 2020

Lektor: JUDr. Marek Šmid, LLB.

Dátum: 17.7.2020

Čas konania: 9:00 - 10:00

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Registračný formulár vyplňte TU.

 

Obsah

 

OBJEDNÁVKA

Objednajte si predplatné na 12 mesiacov za cenu 21,25 eur mesačne. 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
15.7.2020 - odvody

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 10.7.2020
1 EUR1,13 USD (+0,01)
1 EUR0,9 GBP (-0)
1 EUR4,47 PLN (-0,01)
1 EUR26,62 CZK (-0,12)
Ďalšie meny
Platné od 18.9.2019
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,50 %
viac
B
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

5,10 €

12 - 18 hodín

7,60 €

nad 18 hodín

11,60 €

 

ostatné
VESTNÍKY MINISTERSTIEV

 

 

Produkt manažér

On-line kniha Praktický sprievodca účtovníctvom predstavuje komplexného pomocníka pre každého účtovníka obchodnej spoločnosti.

Na produkcii knihy sa podieľajú odborníci z Ministerstva financií, Ekonomickej univerzity v Bratislave, audítori a tiež skúsení účtovníci. To zaručuje nielen aktuálnosť on-line knihy, ale aj komplexnosť pri riešení danej problematiky.

On-line príručka vďaka pravidelnej aktualizácii reaguje nielen na nové zmeny v legislatíve, ale zapracováva aj poznatky a podnety zákazníkov.

Novela zákona o účtovníctve s účinnosťou od 31.12.2019 a od 1.1.2020 !!!

Najväčšie zmeny v zákone o účtovníctve sa týkajú povinnosti overovania účtovnej závierky audítorom. Povinnosť overiť účtovnú závierku audítorom vo verejnej obchodnej spoločnosti a komanditnej spoločnosti od 2020. Od 1. 1. 2020 majú povinnosť overiť riadnu a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku aj verejná obchodná spoločnosť a komanditná spoločnosť, ktoré splnia veľkostné kritériá. Prvýkrát budú mať povinnosť overiť účtovnú závierku za účtovné obdobie začínajúce najskôr 1. 1. 2020.

Z dôvodu personálnych a technických obmedzení po vyhlásení mimoriadnej situácie, ktorá vznikla z dôvodu ochorenia COVID-19, nie je možné, aby účtovné jednotky v období pandémie splnili všetky povinnosti, a preto sa predlžujú lehoty, ktoré má účtovná jednotka splniť počas obdobia pandémie, ako aj povinnosť uloženia účtovných dokumentov do RÚZ, a to do konca tretieho kalendárneho mesiaca po skončení obdobia pandémie alebo do lehoty na podanie daňového priznania podľa toho, ktorá z lehôt uplynie skôr.


Ing. Nadežda Fuksová
Odborná redaktorka

Chcete mať aktuálne informácie z podvojného účtovníctva pokope s konkrétnymi praktickými ukážkami?
Máte záujem prehĺbiť si svoje doterajšie vedomosti a skúsenosti s účtovaním?
Potrebujete pracovať s väčšou istotou?

Čo nájdete v online knihe?

On-line kniha podrobne rozoberá problematiku podvojného účtovníctva zatriedenú podľa účtových tried rámcovej osnovy doplnenú ilustratívnymi príkladmi z praxe, tabuľkami predkontácií a najčastejšie sa vyskytujúcimi chybami pri účtovaní. Vysvetlenie daňového aspektu vzhľadom na povinnosti vyplývajúce z legislatívy daní z príjmov a DPH je samozrejmou súčasťou každej kapitoly.


Hlavné časti on-line knihy Praktický sprievodca účtovníctvom:

 • Zúčtovacie vzťahy - analytická evidencia zúčtovacích vzťahov, pohľadávky a záväzky z obchodného styku, účtovanie miezd spolu s príkladmi
 • Dlhodobý majetok - evidencia dlhodobého majetku v účtovníctve, obstarávanie a oceňovanie dlhodobého majetku – príklady a predkontácie, odpisovanie dlhodobého majetku, technické zhodnotenie s príkladmi
 • Zásoby - evidencia zásob v účtovníctve, obstarávanie a oceňovanie zásob s príkladmi, Účtovanie zásob spôsobom A a spôsobom B – príklady a predkontácie
 • Krátkodobý finančný majetok a záväzky - oceňovanie krátkodobého finančného majetku a záväzkov spolu s príkladmi a predkontáciami, najčastejšie chyby pri oceňovaní krátkodobého finančného majetku a záväzkov, inventarizácia krátkodobého finančného majetku a záväzkov
 • Vlastné imanie a dlhodobé záväzky - základné imanie – príklady a predkontácie, kapitálové fondy a fondy tvorené zo zisku + príklady a predkontácie
 • Náklady, výnosy a výsledok hospodárenia - náklady a výnosy v účtovníctve obchodnej spoločnosti, časové rozlíšenie nákladov a výdavkov, príklady a predkontácie, časové rozlíšenie výnosov a príjmov, príklady a predkontácie, opravy chýb minulých účtovných období s príkladmi, výsledok hospodárenia a stanovenie základu dane z príjmov
 • Dane - daň z príjmov právnických osôb, splatná a odložená, daňové výdavky podľa § 19 ods. 2 ZDP – príklady, DPH, dane z majetku, daň z motorových vozidiel spolu s príkladmi
 • Účtovná závierka a kontrola účtovníctva - účtovná závierka 201x – komplexný príklad
 • Vybrané témy - účtovníctvo a finančná analýza, finančný prenájom (lízing), zákazková výroba
 • Otázky a odpovede - odpovede na otázky účtovníkov z praxe
 • Legislatíva - prehľad legislatívnych zmien


On-line kniha Vám zaručí:

 • Aktuálnosť - zabezpečujeme ročný informačný servis, ktorý zaručí prísun vždy najnovších informácií.
 • Praktickosť - rýchle vyhľadávanie danej problematiky, konkrétne účtovanie zložitých účtovných prípadov, aktuálne znenia právnych predpisov.
 • Riešenia praktických príkladov.


Čo je nové v on-line knihe?

Čo získate s on-line knihou?

Výhody online príručky:

 • komplexný prehľad účtovných príkladov spolu s účtovnými súvzťažnosťami v podvojnom účtovníctve,
 • jednoduchý a rýchly spôsob prístupu k potrebným informáciám cez internet,
 • aktuálne plné znenie paragrafov,
 • prístup k praktickým informáciám - daňový kalendár, kurzy mien, sadzby NBS, cestovné náhrady, adresáre,
 • informačný servis on-line, čo znamená, že v spolupráci s autorským kolektívom pripravujeme pravidelnú aktualizáciu a doplnenie príslušných internetových stránok,
 • možnosť vytlačenia jednotlivých článkov alebo ich odoslanie e-mailom,
 • pravidelne aktualizované informácie z legislatívneho diania,
 • moderný vyhľadávač na báze „google“, vyhľadávací systém spolu s našepkávačom,
 • bezplatný odpovedný servis na vaše otázky.

Autorský kolektív

Autorský kolektív tvoria renomovaní odborníci, špecialisti vo svojich oboroch. Spolupracujeme s nimi už veľa rokov, snažíme sa spoločne reagovať na aktuálne témy a neustále pracujeme na príprave nových tém.

 • Ing. Peter Králik
 • Ing. Ján Bolgáč
 • Ing. Robert Janeček
 • Ing. Oľga Kadlečíková, PhD.
 • Ing. Martina Mateášová, PhD.
 • Ing. Jitka Meluchová, PhD.
 • Ing. Marián Muzyka
 • Ing. Antónia Parajková
 • Doc. PhDr. Miroslav Škoda, PhD.
 • Ing. Miroslava Vašeková, PhD.
 • Ing. Ján Mintál
 • Ing. Alica Fisterová
 • doc. Ing. Mgr. Renáta Pakšiová, PhD.
 • Ing. Ivana Glazelová
 • Ing. Eva Mihalíková
 • Ing. Alena Zábojová
 • Ing. Peter Horniaček


OBJEDNÁVKA

Spokojní zákazníci online knihy

"V knihe som vždy našla všetky potrebné informácie, ktoré som hľadala. Sú prehľadne spracované."
Božena N., Kežmarok


"Knihu som zakúpil len nedávno ale som spokojný. Často využívam najmä odpovedný servis, kde vždy dostanem odpovede na všetky moje otázky v krátkom čase. Taktiež sa mi páčia konkrétne príklady z praxe, ktoré kniha ponúka."
Mikuláš R., Trebatice

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: