dnes je 20.4.2024

Input:

Zmeny v schvaľovaní účtovnej závierky počas pandémie

26.8.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

13.141 Zmeny v schvaľovaní účtovnej závierky počas pandémie

Ing. Alena Zábojová

Zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 upravuje – predlžuje lehoty v oblasti účtovníctva (§ 20 ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z.). Pritom môžu nastať nasledovné prípady:

LEHOTA NA ZOSTAVENIE A ULOŽENIE RIADNEJ ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY DO REGISTRA ÚČTOVNÝCH ZÁVIEROK (RÚZ) ZA KALENDÁRNY ROK 2019

Účtovná jednotka – obchodná spoločnosť je povinná zostaviť a uložiť účtovnú závierku za kalendárny rok 2019 z dôvodu vyhlásenia pandémie, nasledovne:

a) ak nepodala oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov,

Za účtovné obdobie roku 2019 je účtovná jednotka povinná zostaviť a uložiť riadnu účtovnú závierku k 31. 12. 2019 do RÚZ v lehote do 31. 3. 2020. Z dôvodu vyhlásenia