dnes je 20.4.2024

Výnosy v účtovníctve obchodnej spoločnostiArchív

27.4.2017, Ing. Jitka Meluchová, PhD., Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbpsu

Obstarávanie a oceňovanie zásob - príkladyArchív

31.3.2017, Ing. Marián Muzyka, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbpsu

Účtovanie nákladov na hospodársku činnosťArchív

31.3.2017, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbpsu

Obstarávanie a oceňovanie zásobArchív

8.8.2017, Ing. Marián Muzyka, doc. Ing. Mgr. Renáta Pakšiová, PhD., Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbpsu

Časové rozlíšenie nákladov a výdavkov - príkladyArchív

31.3.2017, Ing. Jitka Meluchová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbpsu

Pokladnica v mene euro - príkladyArchív

31.3.2017, Ing. Ivan Bulánek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbpsu

Evidencia zásob v účtovníctveArchív

31.3.2017, Ing. Marián Muzyka, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbpsu

Záväzky z obchodného styku - príkladyArchív

12.6.2017, Ing. Ján Bolgáč, Bc. Lucia Hanusová, Ing. Eva Mihalíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbpsu

Zásoby - charakteristikaArchív

31.3.2017, Ing. Marián Muzyka, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbpsu

PokladnicaArchív

31.3.2017, Ing. Ivan Bulánek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbpsu

Pohľadávky z obchodného styku - príkladyArchív

5.6.2017, Ing. Ján Bolgáč, Bc. Lucia Hanusová, Ing. Ján Mintál, Ing. Eva Mihalíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbpsu

Inventarizácia zásobArchív

31.3.2017, doc. Ing. Mgr. Renáta Pakšiová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbpsu

Náklady v účtovníctve obchodnej spoločnostiArchív

24.4.2017, Ing. Jitka Meluchová, PhD., Ing. Jozef Pohlod, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbpsu

Účtovanie zásob spôsobom A - predkontácieArchív

31.3.2017, Ing. Katarína Válkyová, doc. Ing. Mgr. Renáta Pakšiová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbpsu

Povinnosti účtovných jednotiek pri uzávierkových účtovných operáciách v podvojnom účtovníctveArchív

31.3.2017, Ing. Štefan Gažo, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbpsu

Daň z pridanej hodnoty ako nákladArchív

31.3.2017, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbpsu

Pohľadávky z obchodného stykuArchív

31.3.2017, Ing. Ján Bolgáč, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbpsu

Časové rozlíšenie výnosov a príjmov - príkladyArchív

20.4.2017, Ing. Jitka Meluchová, PhD., Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbpsu

Účtovanie miezdArchív

20.6.2017, Ing. Ján Bolgáč, Ing. Ivan Bulánek, Ing. Eva Mihalíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbpsu

Krátkodobý finančný majetok a záväzky - charakteristikaArchív

31.3.2017, Ing. Oľga Kadlečíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbpsu

Zisťovanie základu dane z príjmovArchív

31.3.2017, Ing. Jitka Meluchová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbpsu