dnes je 20.4.2024

Dlhodobý finančný majetokArchív

19.4.2017, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbpsu

Účtovanie o krátkodobom finančnom majetku a záväzkoch - najčastejšie chybyArchív

22.8.2017, Ing. Oľga Kadlečíková, PhD., Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbpsu

Zmeny pri zostavovaní účtovnej závierky pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctvaArchív

31.3.2017, Ing. Mária Horvathová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbpsu

Evidencia dlhodobého majetku v účtovníctveArchív

31.3.2017, Ing. Martina Mateášová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbpsu

Inventarizačné rozdiely - predkontácieArchív

31.3.2017, Ing. Ivana Redekyová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbpsu

Podiel verzus obchodný podielArchív

20.3.2017, Ing. Martina Mateášová PhD., Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbpsu

Oceňovanie krátkodobého finančného majetku a záväzkovArchív

14.8.2017, Ing. Oľga Kadlečíková, PhD., Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbpsu

Účtovná závierkaArchív

26.4.2017, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbpsu

Zúčtovacie vzťahy - charakteristikaArchív

31.3.2017, Ing. Ján Bolgáč, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbpsu

Pohľadávky z obchodného stykuArchív

31.3.2017, Ing. Ján Bolgáč, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbpsu

Povinnosti účtovných jednotiek pri uzávierkových účtovných operáciách v podvojnom účtovníctveArchív

31.3.2017, Ing. Štefan Gažo, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbpsu

Základné imanie - príkladyArchív

31.3.2017, Ing. Martina Mateášová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbpsu

Záväzky z obchodného stykuArchív

14.11.2019, Ing. Ján Bolgáč, Doc. RNDR. Darina Saxunová, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbpsu

Účtovanie vlastného imania a dlhodobých záväzkovArchív

31.3.2017, Ing. Jozef Pohlod, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbpsu

Výnosy v účtovníctve obchodnej spoločnostiArchív

27.4.2017, Ing. Jitka Meluchová, PhD., Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbpsu

Odpisovanie dlhodobého majetkuArchív

31.3.2017, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbpsu

Krátkodobý finančný majetok a záväzky - charakteristikaArchív

31.3.2017, Ing. Oľga Kadlečíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbpsu

Opravy chýb minulých účtovných období - príkladyArchív

31.3.2017, Ing. Jitka Meluchová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbpsu

Hodnotové riadenie a manažérske účtovníctvoArchív

31.3.2017, Ing. Oľga Poniščiaková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbpsu

Náklady v účtovníctve obchodnej spoločnostiArchív

24.4.2017, Ing. Jitka Meluchová, PhD., Ing. Jozef Pohlod, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbpsu

Náklady, výnosy a výsledok hospodárenia - charakteristikaArchív

17.4.2017, Ing. Jitka Meluchová, PhD., Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbpsu

Zisťovanie základu dane z príjmovArchív

31.3.2017, Ing. Jitka Meluchová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbpsu