dnes je 20.4.2024

Povinnosti účtovných jednotiek pri uzávierkových účtovných operáciách v podvojnom účtovníctveArchív

31.3.2017, Ing. Štefan Gažo, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbpsu

Obstarávanie a oceňovanie dlhodobého majetkuArchív

31.3.2017, Ing. Martina Mateášová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbpsu

Vlastné imanie v účtovníctveArchív

31.3.2017, Ing. Martina Mateášová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbpsu

Opravy chýb minulých účtovných obdobíArchív

31.3.2017, Ing. Jitka Meluchová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbpsu

Evidencia nákladov a výnosov v účtovníctveArchív

31.3.2017, Ing. Jitka Meluchová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbpsu

Oceňovanie krátkodobého finančného majetku a záväzkovArchív

14.8.2017, Ing. Oľga Kadlečíková, PhD., Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbpsu

Obstarávanie a oceňovanie zásobArchív

8.8.2017, Ing. Marián Muzyka, doc. Ing. Mgr. Renáta Pakšiová, PhD., Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbpsu

Povinnosti po zostavení účtovnej závierkyArchív

31.3.2017, Ing. Ivana Redekyová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbpsu

Časové rozlíšenie výnosov a príjmovArchív

28.4.2017, Ing. Jitka Meluchová, PhD., Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbpsu

Krátkodobý finančný majetok a záväzky - daňové aspektyArchív

31.3.2017, Ing. Oľga Kadlečíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbpsu

Inventarizácia a vykazovanie krátkodobého finančného majetku a záväzkovArchív

22.8.2017, Ing. Oľga Kadlečíková, PhD., Ing. Ivan Bulánek, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbpsu

Záväzky z obchodného stykuArchív

14.11.2019, Ing. Ján Bolgáč, Doc. RNDR. Darina Saxunová, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbpsu

Zmeny v účtovaní vlastného imania, dlhodobých a krátkodobých záväzkovArchív

31.3.2017, Ing. Alica Fisterová, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbpsu

Účtovná závierkaArchív

26.4.2017, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbpsu

Účtovanie zásob spôsobom AArchív

31.3.2017, Ing. Marián Muzyka, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbpsu

Zásoby - charakteristikaArchív

31.3.2017, Ing. Marián Muzyka, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbpsu

Inventarizácia zásobArchív

31.3.2017, doc. Ing. Mgr. Renáta Pakšiová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbpsu

Vedenie účtovníctvaArchív

2.5.2017, Bc. Lucia Hanusová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbpsu

Náklady, výnosy a výsledok hospodárenia - charakteristikaArchív

17.4.2017, Ing. Jitka Meluchová, PhD., Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbpsu

Výnosy v účtovníctve obchodnej spoločnostiArchív

27.4.2017, Ing. Jitka Meluchová, PhD., Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbpsu

PokladnicaArchív

31.3.2017, Ing. Ivan Bulánek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbpsu

Účtovanie vlastného imania a dlhodobých záväzkovArchív

31.3.2017, Ing. Jozef Pohlod, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbpsu

Operatívny prenájom nehnuteľnostiArchív

27.2.2017, Ing. Beata Krausová, Ing. Daniela Krištofíková, Ing. Alena Zábojová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbpsu

Odpisovanie dlhodobého majetkuArchív

31.3.2017, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbpsu

Investičné dotácie v podvojnom účtovníctveArchív

31.3.2017, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbpsu

Investičné dotácie v podvojnom účtovníctve - príkladyArchív

31.3.2017, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbpsu

Prevádzkové dotácie v účtovníctveArchív

31.3.2017, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbpsu

Náklady v účtovníctve obchodnej spoločnostiArchív

24.4.2017, Ing. Jitka Meluchová, PhD., Ing. Jozef Pohlod, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbpsu

Vlastné imanie - charakteristikaArchív

31.3.2017, Ing. Martina Mateášová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbpsu

Zisťovanie základu dane z príjmovArchív

31.3.2017, Ing. Jitka Meluchová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbpsu

Vnútropodnikový predpis o pravidlách fakturácieArchív

31.3.2017, Ing. Ivan Bulánek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbpsu

Zmeny pri zostavovaní účtovnej závierky pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctvaArchív

31.3.2017, Ing. Mária Horvathová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbpsu

Daňové výdavkyArchív

8.5.2017, Ing. Antónia Parajková, Ing. Ivan Bulánek, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbpsu