dnes je 20.4.2024

Účtovanie vlastného imania a dlhodobých záväzkovArchív

31.3.2017, Ing. Jozef Pohlod, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbpsu

Záväzky z obchodného styku - príkladyArchív

12.6.2017, Ing. Ján Bolgáč, Bc. Lucia Hanusová, Ing. Eva Mihalíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbpsu

Obstarávanie a oceňovanie dlhodobého majetku - príkladyArchív

3.4.2017, Ing. Martina Mateášová, PhD., Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbpsu

Účtovanie o krátkodobom finančnom majetku a záväzkoch - príkladyArchív

31.3.2017, Ing. Oľga Kadlečíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbpsu

Záväzky z obchodného stykuArchív

14.11.2019, Ing. Ján Bolgáč, Doc. RNDR. Darina Saxunová, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbpsu

Investičné dotácie v podvojnom účtovníctveArchív

31.3.2017, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbpsu

Evidencia krátkodobého finančného majetku a záväzkov v účtovníctveArchív

31.3.2017, Ing. Oľga Kadlečíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbpsu

Zúčtovacie vzťahy - charakteristikaArchív

31.3.2017, Ing. Ján Bolgáč, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbpsu

Krátkodobý finančný majetok a záväzky - charakteristikaArchív

31.3.2017, Ing. Oľga Kadlečíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbpsu

Oceňovanie krátkodobého finančného majetku a záväzkovArchív

14.8.2017, Ing. Oľga Kadlečíková, PhD., Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbpsu

Pohľadávky z obchodného stykuArchív

31.3.2017, Ing. Ján Bolgáč, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbpsu

Opravy chýb minulých účtovných obdobíArchív

31.3.2017, Ing. Jitka Meluchová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbpsu

Výnosy v účtovníctve obchodnej spoločnostiArchív

27.4.2017, Ing. Jitka Meluchová, PhD., Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbpsu

Inventarizácia a vykazovanie krátkodobého finančného majetku a záväzkovArchív

22.8.2017, Ing. Oľga Kadlečíková, PhD., Ing. Ivan Bulánek, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbpsu

Povinnosti účtovných jednotiek pri uzávierkových účtovných operáciách v podvojnom účtovníctveArchív

31.3.2017, Ing. Štefan Gažo, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbpsu

Prevádzkové dotácie v účtovníctveArchív

31.3.2017, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbpsu

Obstarávanie a oceňovanie zásobArchív

8.8.2017, Ing. Marián Muzyka, doc. Ing. Mgr. Renáta Pakšiová, PhD., Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbpsu

Účtovanie o krátkodobom finančnom majetku a záväzkoch - najčastejšie chybyArchív

22.8.2017, Ing. Oľga Kadlečíková, PhD., Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbpsu

Dlhodobý finančný majetokArchív

19.4.2017, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbpsu

Zisťovanie základu dane z príjmovArchív

31.3.2017, Ing. Jitka Meluchová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbpsu