dnes je 20.4.2024

Input:

Zmeny v účtovaní nevymožiteľných pohľadávok od 1.1.2021

15.12.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

13.156 Zmeny v účtovaní nevymožiteľných pohľadávok od 1.1.2021

Ing. Alena Zábojová

Začiatkom novembra 2020 bola schválená novela zákona o dani z pridanej hodnoty (ďalej len „zákon o DPH”). V tomto zákone okrem iných zmien bol doplnený aj nový § 25a ZDPH „Oprava základu dane pri úplnom alebo čiastočnom nezaplatení protihodnoty za dodanie tovaru alebo služby”. Uvedená zmena je naviazaná na článok 90 ods. 1 smernice 2006/112/ES, ktorý stanovuje povinnosť zaviesť do vnútroštátneho práva mechanizmus opravy základu dane v prípadoch zrušenia, odmietnutia, úplného alebo čiastočného nezaplatenia alebo zníženia ceny po dodaní tovaru alebo služby za podmienok, ktoré si tieto členské štáty stanovia.

Podľa ods. 2 cit. článku sa členské štáty môžu v prípade úplného alebo čiastočného nezaplatenia odchýliť od odseku 1. Judikatúra Súdneho dvora EÚ spresnila význam tohto ustanovenia v tom