dnes je 18.6.2021

Input:

Zmena zákona o účtovníctve so zvyšovaním limitov bude mať podľa audítorov dopad na výkon auditov

21.7.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

13.134 Zmena zákona o účtovníctve so zvyšovaním limitov bude mať podľa audítorov dopad na výkon auditov

SITA

Zmena zákona o účtovníctve v rámci takzvaného Sulíkovho kilečka, v rámci ktorého sa majú limity pre audit zvýšiť, bude mať dopad na výkon auditov. Na pondelkovej tlačovej konferencii to skonštatovali zástupcovia Slovenskej komory audítorov. Schválením navrhovaného zvýšenia limitov pre povinnosť overenia riadnej individuálnej účtovnej závierky a mimoriadnej účtovnej závierky na dvojnásobok súčasných limitov, teda na 4 mil. eur pre celkovú sumu majetku a 8 mil. eur pre čistý obrat, sa podľa člena komory Petra Mrnku zníži počet kontrolovaných obchodných spoločností na menej ako jedno percento, čo predstavuje pokles o 6 500 spoločností generujúcich obrat spolu 25 až 50 mld. eur.

Okrem absencie istoty správnosti účtovných závierok pri poskytovaní bankových úverov, nadväzovaní medzinárodnej spolupráce, riadení procesu verejného obstarávania a kontroly čerpania prostriedkov štátnej pomoci a fondov EÚ upozorňuje komora na riziko nárastu účtovných chýb, daňových nedoplatkov a hospodárskej kriminality. Podobne to bolo aj v iných krajinách EÚ, ktoré pri obdobnom opatrení vlády následne korigovali limit obratu tržieb na nižšiu úroveň, napríklad 0,3 mil. eur. Medzi rokmi 2018 a 2019 sa zvýšila chybovosť účtovných výkazov zo 7 % na 17 %. Dopad komora vidí aj na verejné obstarávanie. Predkladané účtovné závierky uchádzačov nebudú podľa Mrnku overené, a teda nič nezaručí, že spĺňajú požadované kritériá.

Zredukovaním rozsahu kontrolovaných subjektov v prepočte na HDP sa Slovensko podľa neho dostane v roku 2022 na úroveň Grécka a Rumunska. Taktiež hrozí podľa komory riziko negatívneho hodnotenia Slovenska v medzinárodných ratingoch a v hodnoteniach OECD. Maximálne limity, ktoré Slovensko plánuje zaviesť, aplikuje len päť krajín západnej Európy, a to Nemecko, Veľká Británia, Írsko, Holandsko a Dánsko. Ide však podľa Mrnku o krajiny s mnohonásobne vyšším HDP. Riešením je