dnes je 18.6.2021

Input:

Evidencia tržieb počas obdobia koronavírusu

28.4.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

13.130 Evidencia tržieb počas obdobia koronavírusu

Ing. Alena Zábojová

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva vydal Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia (ďalej len „Opatrenie”). Na základe „Opatrenia” sa až do odvolania uzatvárajú všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby okrem výnimiek ako predajne potravín, drogérie, lekární a pod.

Uvedené „Opatrenie” bolo prijaté z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky uznesením vlády Slovenskej republiky č. 111 z 11. 3. 2020 a pandémie ochorenia COVID-19 vyhlásenej dňa 11. 3. 2020 generálnym riaditeľom Svetovej zdravotníckej organizácie.

Na základe tohto „Opatrenia” medzi mnohými podnikateľmi evidujúcimi tržbu on-line elektronickými registračným pokladňami alebo virtuálnymi registračnými pokladňami vznikajú rôzne nové situácie.

Vyskytujú sa rôzne prípady, keď maloobchodná predajňa má byť podľa „Opatrenia” zatvorená. Podnikateľ i napriek zákazu uskutoční predaj tovaru a prijíma tržbu v hotovosti a zákazníkom odovzdáva doklad z registračnej pokladnice. Taktiež sú podnikatelia, ktorí majú od úradu verejného zdravotníctva povolené vydávanie tovaru v obmedzenom režime. Prípadne sa môžu vyskytnúť rôzne varianty, kedy dôjde k predaju tovaru.

Uvedená problematika má dve roviny. Jednak je to „Opatrenie”, ktoré stanovuje režim fungovania prevádzok a jednak sú to povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 289/2008 Z. z. o elektronických registračných pokladniciach, ktoré týmto „Opatrením” nie sú dotknuté.

Nerešpektovanie „Opatrenia” (t. j. uskutočnenie predaja, aj keď prevádzka má byť zatvorená) je správnym deliktom podľa § 57 ods. 33 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z., za ktorý príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva uloží pokutu podľa § 57 ods. 41 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. vo výške do 20 000 €.

Avšak, ak na základe „Opatrenia” môže byť prevádzka podnikateľa za určitých okolností a obmedzení otvorená a môže vykonávať predaj tovaru alebo poskytnutie vymedzených služieb a za tento predaj alebo za poskytnutú službu sa prijme tržba v hotovosti alebo inými platobnými prostriedkami nahrádzajúcimi hotovosť, najmä