dnes je 20.4.2024

Input:

Poukázanie a použitie podielu zaplatenej dane z príjmov v súvislosti s ukončením pandémie

29.10.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

13.150 Poukázanie a použitie podielu zaplatenej dane z príjmov v súvislosti s ukončením pandémie

Ing. Ivana Glazelová

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov podané na samostatnom tlačive

V súlade s § 22 ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z., vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov podľa § 50 ods. 1 a 3 ZDP daňovníka (ďalej len „vyhlásenie na samostatnom tlačive“), ktorému zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane (ďalej len „zamestnávateľ“), vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti (ďalej len „ročné zúčtovanie“), ktorého lehota na podanie uplynie počas obdobia pandémie, možno podať do konca druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.

Obdobie pandémie sa považuje za skončené 30. 9. 2020, a preto vyhlásenie na samostatnom tlačive za rok 2019, ktorého lehota