dnes je 20.4.2024

Input:

Ako z hľadiska účtovníctva pripraviť podklady pri podaní žiadosti o príspevok za jednotlivé prevádzky a živnosti

29.4.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

13.131 Ako z hľadiska účtovníctva pripraviť podklady pri podaní žiadosti o príspevok za jednotlivé prevádzky a živnosti

Ing. Dušan Preisinger

Ide o otázky, ktoré sú z hľadiska racionálnej odpovede veľmi podobné. Východiskom pre odpoveď je definícia pojmu „podnik”, ale najmä pojmu „jediný podnik”, ktorou sa špecifikoval príjemca pomoci, resp. minimálnej pomoci. Pojem „jediný podnik” zavádza nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis (ďalej len „nariadenie č. 1407/2013”). Predmetný pojem používa aj nariadenie Komisie (EÚ) č. 717/2014 z 27. júna 2014 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis v sektore rybolovu a akvakultúry. Tieto nariadenia obsahujú spoločné ustanovenie. Ide