dnes je 20.4.2024

Input:

Zmeny v daniach a účtovníctve v súvislosti s balíkom opatrení lex korona

25.8.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

13.140 Zmeny v daniach a účtovníctve v súvislosti s balíkom opatrení lex korona

Ing. Alena Zábojová

NR SR v skrátenom legislatívnom konaní schválila 9. júla 2020 vládny návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutým opatreniami na zamedzenie šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 (tzv. „Podnikateľské kilečko”). V nasledujúcom texte sa budeme venovať opatreniam, ktoré sa dotýkajú daní a účtovníctva.

Zmeny v oblasti daní

Zavádza sa pravidlo, aby právne predpisy, ktoré upravujú dane a odvody, mohli nadobudnúť účinnosť najskôr 1. januára nasledujúceho kalendárneho roku. Skorší dátum účinnosti je možný len za špecifických podmienok (napr., ak to vyplýva z právne záväzných aktov EÚ).

Lehota na vyjadrenie k protokolu z daňovej kontroly sa predlžuje zo súčasných 15 na 30