dnes je 20.4.2024

Input:

Výpočet výšky dotácie nájomcom nehnuteľnosti

23.7.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

13.136 Výpočet výšky dotácie nájomcom nehnuteľnosti

Ing. Dušan Preisinger

Dotácia na nájom nehnuteľnosti, ktorá je určená na podnikateľské aktivity zamerané na predaj tovaru, alebo poskytovanie služieb konečným spotrebiteľom, čiastočne zmierňuje dopady vo výpadku tržieb, ktorý bol spôsobený povinným zatvorením prevádzky. Je zrejmé, že podobne, ako ostatné opatrenia, ktorými sú čiastočne zmierňované straty vyplývajúce z koronavírusu, nenahradí straty vyplývajúce z prerušenia, alebo zníženia reprodukcie prevádzkového cyklu a finančných tokov živnostníkov a MSP.

Pre nájomcu je dôležitý navrhovaný systém, podľa ktorého sa vypočíta výška dotácie. Základom je dohoda medzi prenajímateľom a nájomcom o poskytnutej zľave z nájomného. Maximálna zľava poskytnutá prenajímateľom môže byť vo výške 50 % nájomného (v prípade, že prenajímateľom je správca majetku štátu, nájomné sa znižuje o 50 %;