dnes je 20.4.2024

Input:

Organizačný útvar podniku z účtovného hľadiska od 1. októbra 2020

25.11.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

13.151 Organizačný útvar podniku z účtovného hľadiska od 1. októbra 2020

Zuzana Sidorová, Tax Manager, Crowe Advartis Tax, k.s.

Dňom 1. októbra nadobudol účinnosť zákon č. 390/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len: „Obchodný zákonník”), čím nastala terminologická zmena vo veci organizačných zložiek definovaná v § 7.

Podľa právnej úpravy účinnej do 30. septembra 2020 sa organizačnou zložkou rozumel odštepný závod alebo iný organizačný útvar podniku. Odštepný závod bol chápaný ako organizačná zložka podniku, ktorá je ako odštepný závod zapísaná v obchodnom registri. Pri prevádzkovaní odštepného závodu sa malo používať obchodné meno podnikateľa s dodatkom, že ide o odštepný závod.

Predmetnou novelou Obchodného zákonníka sa doterajšie členenie vnútornej štruktúry podniku na odštepný