dnes je 20.4.2024

Input:

Vývoj základných ukazovateľov ovplyvňujúcich pokles tržieb vyplývajúci z COVID-19

30.4.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

13.132 Vývoj základných ukazovateľov ovplyvňujúcich pokles tržieb vyplývajúci z COVID-19

Ing. Dušan Preisinger

Rozhodujúcim faktorom, ktorý oprávňuje podnik žiadať o finančný príspevok z dôvodu, že je v ťažkostiach v súvislosti s COVID-19, je pokles čistého obratu. Podľa § 2 ods. 15 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve sa za čistý obrat považujú výnosy z predaja výrobkov, tovarov a služieb vrátane iných výnosov, ak predmetom činnosti podniku je dosahovanie iných výnosov (po odpočítaní zliav). Ide o pokles tržieb SZČO, ktorý je v zmysle opatrenia č. 2 kvantifikovaný nasledujúcimi porovnaniami, ktoré vyplývajú z konkrétnej podnikateľskej situácie podniku. Jeho súčasťou je aj vysvetlenie prístupu k výpočtu poklesu tržieb. Vyžadované porovnania:

1) Porovnanie bežného obdobia (rok 2020) s rovnakým obdobím (rok 2019).

2) Porovnanie bežného obdobia (rok