dnes je 20.4.2024

Input:

Zmeny v zákone o účtovníctve od 1.10.2020

26.10.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

13.147 Zmeny v zákone o účtovníctve od 1.10.2020

Ing. Alena Zábojová

Vláda v roku 2019 schválila novelu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. – Obchodný zákonník – v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré ďalšie zákony okrem iného aj zákon o účtovníctve. Novela Obchodného zákonníka, ako aj novela zákona o účtovníctve nadobúdajú účinnosť 1. 10. 2020.

Účelom novely Obchodného zákonníka je najmä:

1. Realizácia opatrení na zlepšenie fungovania obchodného registra schválených vládou Slovenskej republiky uznesením č. 167 z 20. apríla 2018. Tieto opatrenia je možné definovať ako opatrenia spočívajúce najmä v:

  • zmene zoznamu povinne zapisovaných subjektov do obchodného registra, ktorej cieľom je zabezpečiť, aby obchodný register, ako verejný zoznam zákonom ustanovených údajov, spoľahlivo plnil svoje hlavné funkcie, medzi inými hlavne funkciu zaistenia