dnes je 20.4.2024

Input:

Novela zákona o účtovníctve s účinnosťou od 1. januára 2021 a od 1. januára 2022

30.11.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

13.154 Novela zákona o účtovníctve s účinnosťou od 1. januára 2021 a od 1. januára 2022

Ing. Štefan Fabian, PhD.

Novela zákona o účtovníctve č. 363/2019 Z. z. prináša zmeny, ktoré už dlhodobo trápili hlavne audítorov. Nakoniec argumentmi proti audítori nepresvedčili ani MF SR, ani poslancov NR SR a výsledkom je:

  • zmena veľkostných kritérií pre povinnosť auditu od roku 2020,

  • nová povinnosť pre účtovné jednotky účtujúce a vykazujúce podľa IFRS,

  • povinnosť pre audítora overujúceho účtovnú závierku zostavenú podľa IFRS overiť aj, či účtovná jednotka má údaje vo výkaze vybraných údajov z účtovnej závierky v súlade s účtovnou závierkou zostavenou podľa IFRS,

  • zmena okruhu osôb, ktoré musia vo výročnej správe uvádzať opis politiky rozmanitosti, i dopady, ktoré si zákonodarca zrejme neuvedomil, resp. nechcel uvedomiť.

Samotná novela sa nestačila zaviesť do