dnes je 20.4.2024

Input:

Zmeny v podávaní daňových priznaní k dani z príjmov v súvislosti s ukončením pandémie

28.10.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

13.149 Zmeny v podávaní daňových priznaní k dani z príjmov v súvislosti s ukončením pandémie

Ing. Ivana Glazelová

Zákonom č. 264/2020 Z. z. sa v čl. I dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 67/2020 Z. z.”). Podľa čl. IV zákona č. 264/2020 Z. z. tento zákon nadobúda účinnosť 29. 9. 2020.

Nadväzne na znenie § 2 ods. 3 zákona č. 67/2020 Z. z. daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie, ktorého posledný deň lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov podľa § 49 ods. 2 a 3 ZDP uplynie počas obdobia pandémie, t. j. počas obdobia od 12. 3. 2020 do 30. 9. 2020, sa v súlade s § 21 ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z. podáva v lehote do konca kalendárneho mesiaca