dnes je 20.4.2024

Input:

Zmeny v platení preddavkov právnických osôb počas mimoriadnej situácie v roku 2020

25.9.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

13.144 Zmeny v platení preddavkov právnických osôb počas mimoriadnej situácie v roku 2020

Ing. Ivana Glazelová

Zákonom č. 198/2020 Z. z. bol do ustanovenia § 24a zákona č. 67/2020 Z. z., ktoré pojednáva o preddavkoch na daň z príjmov, doplnený nový odsek 7.

V súlade s § 24a ods. 7 zákona č. 67/2020 Z. z., ak zaplatené preddavky na DPPO splatné od začiatku zdaňovacieho obdobia do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom daňovníkovi uplynula lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby (ďalej len „daňové priznanie k DPPO”) podľa § 21 alebo podľa § 49 ods. 2 a 3 ZDP, sú nižšie ako vyplývajú z výpočtu podľa daňového priznania k DPPO, v ktorom je uvedená daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie, daňovník nie je povinný zaplatiť rozdiel vzniknutý na zaplatených preddavkoch na DPPO od začiatku zdaňovacieho obdobia do konca kalendárneho