dnes je 20.4.2024

Input:

Pripravovaná zmena v postupoch účtovania v podvojnom účtovníctve od 1. januára 2021

14.12.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

13.155 Pripravovaná zmena v postupoch účtovania v podvojnom účtovníctve od 1. januára 2021

Zuzana Sidorová, Tax Manager, Crowe Advartis Tax, k.s.

Ministerstvo financií Slovenskej republiky predložilo návrh opatrenia č. MF/011805/2020-74, ktorým sa má meniť a doplniť opatrenie zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov (ďalej len: „postupy účtovania PÚ”). V novele opatrenia sú doplnené postupy účtovania pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v nadväznosti na prijaté zákony z dôvodu mimoriadnej situácie COVID-19, novely zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a zákona č. 460/2019 Z. z.,