dnes je 20.4.2024

Input:

Platenie preddavkov na daň z príjmov v súvislosti s ukončením pandémie

27.11.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

13.153 Platenie preddavkov na daň z príjmov v súvislosti s ukončením pandémie

Ing. Ivana Glazelová

Platenie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby

Skončenie uplatňovania opatrenia zavedeného pre daňovníkov, ktorým v období pandémie poklesli tržby

V rámci opatrení na zmiernenie následkov pandémie sa v § 24a zákona č. 67/2020 Z. z. umožnilo daňovníkom, ktorí sú fyzickými osobami, neplatiť preddavky na daň z príjmov fyzickej osoby (ďalej len „preddavky na DPFO”) vypočítané podľa § 34 ZDP splatné v období pandémie, a to za predpokladu splnenia podmienok určených v predmetnom ustanovení.

V súlade s § 24a ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z. preddavky na DPFO za obdobie, za ktoré má daňovník povinnosť platiť preddavky na DPFO vypočítané podľa § 34 ZDP a splatné počas obdobia pandémie, sa neplatia za obdobie bezprostredne nasledujúce po období, v ktorom daňovníkovi