dnes je 20.4.2024

Input:

Zmeny v odpočte daňovej straty právnických osôb v súvislosti s pandémiou v roku 2020

28.9.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

13.145 Zmeny v odpočte daňovej straty právnických osôb v súvislosti s pandémiou v roku 2020

Ing. Ivana Glazelová

Podľa § 24b ods. 2 zákona č. 67/2020 Z. z. odpočet daňovej straty podľa odseku 1 môže daňovník uplatniť iba v jednom zdaňovacom období, ak lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov uplynie v roku 2020 za viaceré zdaňovacie obdobia.


Poznámka: V súlade s § 24b ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z. neuplatnené daňové straty, vykázané podľa ZDP za zdaňovacie obdobia ukončené v rokoch 2015 až 2018, môže daňovník, ktorý je právnickou osobou, odpočítať od základu dane najviac v úhrnnej hodnote 1 000 000,00 €, ak posledný deň lehoty na podanie daňového priznania k DPPO za zdaňovacie obdobie uplynie v období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020.

Navrhovanou zmenou nedochádza k zmene pôvodného zámeru pri odpočte neuplatnených daňových strát