dnes je 18.6.2021

Input:

Novela zákona o dani z motorových vozidiel od 1. decembra 2020

26.11.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

13.152 Novela zákona o dani z motorových vozidiel od 1. decembra 2020

Ing. Jozef Pohlod

Dňa 5. 11. 2020 Národná rada SR schválila zákon, ktorým bol upravený zákon č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel v znení neskorších predpisov, pričom zmeny sa dotýkali nasledovných oblastí:

1. úprava nových ročných sadzieb daní:

 • pre vymedzený okruh vozidiel – zvlášť pre vozidlá ťahač a náves, sa uplatnia sadzby, ktoré sa uplatnia už za rok 2020 podľa prílohy č. 1a;

 • v závislosti od kategórie (subkategórie) vozidla:

  1. sa znížila ročná sadzba dane na základe veku vozidla pre vozidlá kategórie L, M1, N1, N2, O1 až O3,
  2. zníženie sadzby paušálnou úpravou bez akéhokoľvek obmedzujúceho kritéria pre kategórie úžitkových vozidiel M2, M3 a N3.

Úprava ročných sadzieb daní

Pri vozidlách kategórie M1, N1, N2 a O1 až O3 – sadzba je nastavená v závislosti na veku vozidla, nasledujúcim spôsobom:

zníženie ročnej sadzby:

 • počas prvých 36 kalendárnych mesiacov počnúc mesiacom prvej evidencie vozidla zníženie ročnej sadzby o 25 %,

 • počas nasledujúcich ďalších 36 kalendárnych mesiacov zníženie sadzby o 20 %,

 • počas nasledujúcich ďalších 36 kalendárnych mesiacov zníženie sadzby o 15 %,

 • počas ďalších 36 kalendárnych mesiacov sa uplatní sadzba dane podľa prílohy 1 a 1a,

zvýšenie ročnej sadzby:

 • následne po uplynutí veku vozidla 144 mesiacov (12 rokov) od 145 do 156 kalendárnych mesiacov sa bude uplatňovať ročná sadzba dane zvýšená o 10 %,

 • po uplynutí 157 kalendárneho mesiaca sa uplatní ročná sadzba dane zvýšená o 20 %.

Pri vozidlách kategórie M2, M3 a N3 – ročná sadzba dane bude nasledovná:

 • počas prvých 36 kalendárnych mesiacov počnúc mesiacom prvej evidencie vozidla zníženie ročnej sadzby o 50 %,

 • počas nasledujúcich ďalších 36 kalendárnych mesiacov zníženie sadzby o 40 %,

 • počas nasledujúcich ďalších 36 kalendárnych mesiacov zníženie sadzby o 30 %,

 • počas nasledujúcich ďalších 36 kalendárnych mesiacov zníženie sadzby o 20 %,

 • počas nasledujúcich ďalších 12 kalendárnych mesiacov zníženie sadzby o 10 %,

 • po uplynutí 156 mesiacov, teda od 157 mesiaca sa uplatní sadzba dane podľa prílohy 1 a 1a.

Pri vozidlách kategórie O4 – je poskytnuté zníženie ročnej sadzby dane vždy v rovnakej výške:

 • 60 % bez väzby na akékoľvek kritérium.

Prijatím predmetných úprav v zákone o dani z motorových vozidiel sa:

 • odstránilo povinné párovanie vozidiel v návesovej jazdnej súprave za účelom dosiahnutia „nižšej” ročnej sadzby dane, ktorá je teraz priamo odvoditeľná z príslušnej prílohy k zákonu v závislosti od hmotnosti vozidla a počtu náprav,

 • daň z motorových vozidiel – daňové priznanie sa bude podávať (vysporiadanie dane) po uplynutí zdaňovacieho obdobia v novej lehote – do konca marca 2021 (nie v lehote do konca januára 2021).


Spoločnosť má na území SR evidované vozidlo kategórie M1 so zdvihovým objemom valcov 2900 cm3, ktoré zakúpila a zaradila do účtovníctva dňa 15. 2. 2020. Aká bude jeho cestná daň za rok 2020?

Riešenie:

Ročná sadzba dane podľa prílohy č. 1 k