dnes je 20.4.2024

Input:

Navrhované zmeny v zákone o dani z príjmov od 1.1.2021

29.9.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

13.146 Navrhované zmeny v zákone o dani z príjmov od 1.1.2021

Ing. Peter Horniaček

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP”) v tomto roku 2020 nadobudol viacero zmien predovšetkým v súvislosti s mimoriadnymi opatreniami na zmiernenie pandémie. Tieto zmeny boli prijímané v rámci nového osobitného zákona č. 67/2020 Z. z. Znamená to, že ZDP je pre rok 2020 potrebné v určitých oblastiach aplikovať spolu s týmto osobitným zákonom. Okrem toho pripravilo ministerstvo financií aj rozsiahlejšiu novelu zákona o dani z príjmov, ktorá by mala nadobudnúť účinnosť od 1. januára 2021 a ku ktorej sa začalo medzirezortné pripomienkové konanie v júli tohto roka. V tejto navrhovanej novele zákona o dani z príjmov sa upravujú nasledovné oblasti:

  • zavedenie úpravy reverzného hybridného subjektu v súvislosti s implementáciou článku 9a smernice Rady (EÚ)