dnes je 20.4.2024

Input:

Zmeny v účtovníctve v súvislosti s ukončením pandémie

27.10.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

13.148 Zmeny v účtovníctve v súvislosti s ukončením pandémie

Ing. Ivana Glazelová

Národná rada Slovenskej republiky dňa 22. septembra 2020 schválila zákon č. 264/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „zákon č. 264/2020 Z. z.”). Zákon č. 264/2020 Z. z. nadobúda účinnosť dňa 29. septembra 2020.

Predmetom zákona č. 264/2020 Z. z. je zrušenie obdobia pandémie pre aplikáciu konkrétnych opatrení vo finančnej oblasti, pričom medzi tieto opatrenia patria aj opatrenia v oblasti účtovníctva.

Podľa zákona č. 264/2020 Z. z. sa obdobie pandémie považuje 30. septembra 2020 za skončené.

V oblasti účtovníctva sa ukončuje aplikácia opatrení ustanovených v § 20 zákona