dnes je 20.4.2024

Input:

Dotácia na úhradu nájomného

22.7.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

13.135 Dotácia na úhradu nájomného

Ing. Peter Horniaček

Dlho diskutovaná problematika pomoci štátu v oblasti kompenzácie platieb nájomného za taký predmet prenájmu, ktorého užívanie bolo sťažené rozhodnutím štátnych orgánov za účelom zamedzenia následkov šírenia choroby COVID-19 sa dočkala svojej zákonnej úpravy. NR SR schválila na svojom rokovaní dňa 9. júna 2020 novelu zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon”), ktorá tento nový dotačný titul obsahuje v § 13c. Predmetná novela zákona bola publikovaná v Zbierke zákonov pod č. 155/2020 Z. z. Ide teda o pomoc štátu s platením nájomného tým podnikateľom, ktorých prevádzky museli byť zatvorené práve na základe rozhodnutia štátnych orgánov v súvislosti so šírením choroby COVID-19.

1. Predmet dotácie na úhradu nájomného

Podpora sa týka úhrady nájomného v peniazoch