Input:

Zvýšenie daňového zvýhodnenia podnikového výskumu a vývoja a zavádzania elektromobility od 1.1.2020

15.10.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

13.106 Zvýšenie daňového zvýhodnenia podnikového výskumu a vývoja a zavádzania elektromobility od 1.1.2020

Ing. Peter Horniaček

Dňa 11. septembra 2019 bola v NR SR schválená novela zákona o dani z príjmov s účinnosťou od 1. januára 2020, 1. januára 2021 a od 1. januára 2022. Novela zákona o dani z príjmov obsahuje nielen spresňujúce body, ktoré reagujú na prax, ale prináša pre daňovníkov aj viacero noviniek v zdanení. Novinkou v zdanení je aj zvýšenie podpory podnikového výskumu a vývoja a daňová podpora sledujúca zavádzanie elektromobility.

Podpora podnikového výskumu a vývoja je v zákone o dani z príjmov obsiahnutá prostredníctvom odpočtu výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj. Podstatou tohto nástroja je umožniť odpočítať od základu dane zníženého o odpočet daňovej straty výdavky (náklady), ktoré daňovému subjektu vznikli pri realizácii projektu výskumu a vývoja. Ide o tie výdavky (náklady), ktoré prostredníctvom zaúčtovania v nákladoch znížili účtovný výsledok hospodárenia a následne základ dane (ako súčasť daňových výdavkov). Daňová podpora spočíva práve v možnosti odpočítať tieto výdavky (náklady) ešte raz, a to práve od základu dane zníženého o odpočet daňovej straty, čím vlastne príde k ich viacnásobnému odpočítaniu. Preto sa toto opatrenie nazýva aj tzv. superodpočet. Od roku 2018 je tento odpočet vo výške 100 %, ktorý možno ešte zvýšiť o ďalších 100 % z medziročného prírastku výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj, čím sa sleduje aj podpora kontinuálne vykonávaného podnikového výskumu a vývoja ako trvalej aktivity. Novela zákona o dani z príjmov obsahuje postupné zvýšenie odpočtu výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj z úrovne 100 % na 150 % v roku 2019 až na úroveň 200 % počnúc rokom 2020. Zámerom je zvýšenie úrovne podpory podnikového výskumu a vývoja, pri súčasnom zachovaní úrovne 100 % odpočtu z medziročného prírastku

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: