dnes je 20.4.2024

Input:

Povinnosti účtovných jednotiek pri uzávierkových účtovných operáciách v podvojnom účtovníctve

31.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.7 Povinnosti účtovných jednotiek pri uzávierkových účtovných operáciách v podvojnom účtovníctve

Ing. Štefan Gažo

Baker Tilly Slovakia

Ing. Ivan Bulánek

Účtovná jednotka má povinnosť zostaviť individuálnu účtovnú závierku v zmysle § 6 ods. 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“), ktorý okrem účtovníctva upravuje rozsah, obsah a preukázateľnosť účtovnej závierky. Na základe ustanovení § 17 ods. 6 zákona o účtovníctve účtovná jednotka zostavuje účtovnú závierku vždy, keď uzavrie účtovné knihy podľa § 16 tohto zákona. Účtovná jednotka, ktorá je právnickou osobou, uzavrie účtovné knihy podľa § 16 ods. 4, 7 a 8 vždy:

  • ku dňu zániku v prípadoch, ktoré ustanovuje osobitný predpis (napr. zákon č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch);