dnes je 20.4.2024

Input:

Zisťovanie základu dane z príjmov

31.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.4.1 Zisťovanie základu dane z príjmov

Ing. Jitka Meluchová

PhD.; Ing. Jozef Pohlod

1. Pri zisťovaní základu dane alebo daňovej straty sa vychádza

a. u daňovníka účtujúceho v sústave jednoduchého účtovníctva1) alebo u daňovníka, ktorý vedie evidenciu podľa § 6 ods. 10 alebo ods. 11, z rozdielu medzi príjmami a výdavkami,

b. u daňovníka účtujúceho v sústave podvojného účtovníctva1) z výsledku hospodárenia.

c. u daňovníka, ktorý na základe povinnosti podľa osobitného predpisu1) vykazuje výsledok hospodárenia v individuálnej účtovnej závierke77a) podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo, z tohto výsledku hospodárenia, upraveného spôsobom ustanoveným vo všeobecne záväznom právnom predpise vydanom ministerstvom, alebo z výsledku hospodárenia, ktorý by vyčíslil, ak by účtoval v sústave podvojného účtovníctva,1) pričom na účely zistenia tohto výsledku