dnes je 20.4.2024

Input:

Záväzky z obchodného styku

14.11.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.4.2 Záväzky z obchodného styku

Ing. Ján Bolgáč; Doc. RNDR. Darina Saxunová; Ing. Peter Horniaček

Krátkodobý záväzok

Zákon o účtovníctve: „záväzky sú vykázané ako krátkodobé, ak ich dohodnutá doba splatnosti alebo vyrovnania iným spôsobom pri vzniku účtovného prípadu je počas normálneho hospodárskeho cyklu, alebo najviac jeden rok”.

Účtová skupina 32x – Záväzky  obsahuje účty tak pre krátkodobé ako aj dlhodobé záväzky z obchodného styku. Krátkodobý záväzok je súčasná povinnosť účtovnej jednotky, ktorá vznikla z minulých udalostí , splnenie ktorej sa očakáva, najneskôr do jedného roka. Dlhodobý záväzok je záväzok, ktorého dohodnutá doba splatnosti alebo vyrovnania iným spôsobom pri vzniku účtovného prípadu je dlhšia ako jeden rok. Dohodnutá doba splatnosti záväzkov je doba, dohodnutá v zmluve alebo iným spôsobom, v ktorej sa majú záväzky splatiť.

Doba