dnes je 20.4.2024

Input:

Účtovanie zásob spôsobom A - predkontácie

31.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.2.2 Účtovanie zásob spôsobom A - predkontácie

Ing. Katarína Válkyová; doc. Ing. Mgr. Renáta Pakšiová

PhD.

Zásoby sa dajú účtovať dvoma spôsobmi. Niektoré účtovné jednotky sa môžu rozhodnúť, pre ktorý spôsob sa rozhodnú, avšak toto rozhodnutie musia zachovať počas celého účtovného obdobia.
V súlade s platnými právnymi predpismi možno obstaranie a úbytok materiálu, resp. tovaru, účtovať dvoma spôsobmi:

• Spôsobom A
- Tento spôsob môžu podľa platných právnych predpisov používať všetky účtovné jednotky. Účtovné jednotky, ktoré majú povinnosť overovať svoju účtovnú závierku, sú povinné účtovať spôsobom A.
• Spôsobom B
- Tento spôsob môžu použiť len účtovné jednotky, ktoré nemusia svoju účtovnú závierku mať overenú audítorom. Zároveň je to zjednodušený spôsob účtovania materiálu, resp. tovaru.

Spôsob A 


Spôsob A účtovania zásob spočíva v tom, že počas