dnes je 20.4.2024

Input:

Náklady, výnosy a výsledok hospodárenia - charakteristika

17.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.2 Náklady, výnosy a výsledok hospodárenia - charakteristika

Ing. Jitka Meluchová, PhD.; Ing. Ján Mintál

Vývoj účtovníctva v SR je ovplyvnený na jednej strane hlavným cieľom účtovníctva, ktorým je poskytovať verný a pravdivý obraz o vedení účtovníctva, dosiahnutom výsledku hospodárenia a zostavenej účtovnej závierke. Na druhej strane je stále silný vplyv daňovej legislatívy na účtovníctvo.

Výsledok hospodárenia

Pri stanovení základu dane z príjmov sa vychádza z účtovného výsledku hospodárenia a účtovníctvo musí poskytnúť dostatočne relevantné podklady pre správne určenia základu dane z príjmov PO. Z tohto dôvodu je dôležitá správna identifikácia a členenie vzniknutých nákladov, ich ocenenie a zaúčtovanie, ako aj následné posúdenie pre daňové účely (daňová uznateľnosť).

Výsledok hospodárenia (zisk/strata) je základným finančným ukazovateľom, ktorý je