dnes je 20.4.2024

Input:

Účtovanie nákladov na hospodársku činnosť

31.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.3.1.1 Účtovanie nákladov na hospodársku činnosť

Ing. Jozef Pohlod


účtovej triede 5 - Náklady sa účtujú prvotné alebo druhotné náklady. Na jednotlivé účty sa účtovné prípady účtujú narastajúcim spôsobom od začiatku účtovného obdobia časovo rozlíšené. Konečné stavy účtov v účtovej triede 5 sa pri uzavieraní účtovných kníh účtujú na ťarchu účtu 710 - Účet ziskov a strát.

Ak vo vyúčtovaniach za prijaté služby alebo v nákladoch zaúčtovaných podľa iných účtovných dokladov budú zahrnuté tiež sumy, ktoré nepatria do nákladov účtovnej jednotky (napr. náklady na súkromné telefonické hovory, cestovné, nájomné), možno pri účtovaní postupovať takto:

  1. ak sa zistia pred zaúčtovaním príslušných účtovných dokladov nároky, ktoré majú, napr. zamestnanci alebo spoločníci uhradiť účtovnej jednotke, sumy takýchto nárokov sa zaúčtujú priamo na príslušné účty účtovej triedy 3 - Zúčtovacie vzťahy,

  2. ak