dnes je 20.4.2024

Input:

Obstarávanie a oceňovanie zásob - príklady

31.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.1.1 Obstarávanie a oceňovanie zásob - príklady

Ing. Marián Muzyka

Ing. Ivan Bulánek


Účtovanie obstarania zásob

Účtovná jednotka nakúpila materiál od dodávateľa, pričom bolo potrebné tento materiál prepraviť na sklad. Prepravu obstarávaného materiálu zabezpečil dodávateľ. Účtovná jednotka o obstaraní materiálu účtuje nasledovným spôsobom:

Z uvedeného vyplýva, že vedľajším nákladom na obstaranie bola v tomto prípade preprava. Táto navýšila finálnu obstarávaciu cenu o 1 EUR / ks bez DPH a bola zahrnutá v ocenení materiálu pri jeho zaskladnení na sklad.


Ocenenie vlastnými nákladmi

Na výrobu 1 ks výrobku A potrebuje účtovná jednotka 2 ks materiálu A v cene 5 EUR/ks, 4 ks materiálu B v cene 3 EUR/ks, 2 normohodiny práce v cene 5 EUR/hod, réžie výrobku A boli stanovené nasledovne: výrobná réžia 2 EUR/ks, správna réžia 1 EUR/ks, odbytové náklady 1 EUR/ks. Účtovná jednotka