dnes je 20.4.2024

Input:

Opravy chýb minulých účtovných období

31.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.3.5 Opravy chýb minulých účtovných období

Ing. Jitka Meluchová

PhD.

Ing. Ivan Bulánek

Chyba

Náklady a výnosy sa účtujú v zásade vždy do účtovného obdobia, s ktorým vecne a časovo súvisia. V praxi sa však stáva, že dôjde k chybe. Ak sa zistí, že v predchádzajúcich účtovných obdobiach neboli niektoré náklady alebo výnosy zaúčtované, prípadne boli zaúčtované v nesprávnej výške, musí sa zaúčtovať oprava ihneď po zistení chyby.


Ak dochádza k oprave chýb minulých účtovných období, pričom ide o také náklady (výdavky), ktoré sú uznaným daňovým výdavkom, alebo ide o také výnos (príjmy), ktoré sú zdaniteľným príjmov, tieto sa podľa § 17 ods. 15 zákona o dani z príjmov zahrnú do základu dane toho zdaňovacieho obdobia, s ktorým vecne a časovo súvisia, a to aj napriek skutočnosti, že v účtovníctve sú zaúčtované v bežnom účtovnom období.

Z daňového pohľadu je nepodstatné, či