dnes je 20.4.2024

Input:

Obstarávanie a oceňovanie zásob

8.8.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.1 Obstarávanie a oceňovanie zásob

Ing. Marián Muzyka; doc. Ing. Mgr. Renáta Pakšiová, PhD.; Ing. Ivana Glazelová

Formy obstarania

V praxi sa stretávame s rôznymi formami obstarania zásob:

  • nákupom,

  • vlastnou výrobou (aktiváciou),

  • bezodplatným nadobudnutím (darom, preradením z osobného užívania do podnikania, novo zistené pri inventarizácii).

V závislosti od formy obstarania rozlišujeme následne tieto druhy cien:

  • obstarávaciu cenu,

  • ocenenie vlastnými nákladmi,

  • ocenenie reálnou hodnotou.

Obstarávacia cena

Cena, za ktorú sa majetok obstaral vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním a všetky zníženia tejto obstarávacej ceny (od 1. 1. 2016 zmenená definícia v zákone o účtovníctve).

Obstarávacia cena sa používa pri ocenení nakupovaných zásob. Pri obstarávacej cene rozlišujeme tieto dve zložky:

1. cena obstarania – je cena, za ktorú sa zásoby