Input:

Zmeny v oblasti transakcií s akciami, obchodnými podielmi a oceňovacími rozdielmi od 1.1.2020

13.11.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

13.112 Zmeny v oblasti transakcií s akciami, obchodnými podielmi a oceňovacími rozdielmi od 1.1.2020

Ing. Peter Horniaček

Zmena sa týka týchto ustanovení ZDP:

[ § 17e ods. 14, § 16 ods. 1 písm. k), § 13c ods. 2, § 13c ods. 2 písm. a), § 13c ods. 2 písm. b), § 13c ods. 3 a § 13c ods. 4 písm. a), § 52zza ods. 4 ]

Novela zákona o dani z príjmov č. 301/2019 Z. z. je zameraná na zjednodušenie podmienok na podnikanie, či už cez opatrenia na podporu výroby, podporu malého a stredného podnikania, alebo cez zníženie administratívnej záťaže daňovníkov. Obsahuje nielen spresňujúce body, ktoré reagujú na prax, ale prináša pre daňovníkov aj viacero noviniek v zdanení.

Ďalšími z radu zmien, ktoré reagujú na praktické skúsenosti, sú zmeny v oblasti transakcií s akciami, obchodnými podielmi a oceňovacími rozdielmi.

Pri právnických osobách sa za oslobodený príjem bude považovať aj príjem z predaja akcií jednoduchej spoločnosti na akcie po splnení stanovených podmienok. Tiež sa spresňuje, že oslobodeným príjmom nie je príjem z predaja vlastných akcií, nehľadiac na splnenie podmienky doby držby stanoveného podielu na základnom imaní.

Upravuje sa povinnosť právneho nástupcu zdaniť príjem vyplatený z oceňovacích rozdielov z precenenia pri zlúčení, splynutí alebo rozdelení obchodných spoločností alebo družstiev, ak je vyplácaný príjem v sume vyššej ako je súčin podielu sumy vykázaných oceňovacích rozdielov a najdlhšej doby odpisovania majetku nadobudnutého pri zlúčení, splynutí alebo rozdelení a počtu zdaňovacích období

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: