Input:

Zavedenie možnosti elektronickej komunikácie medzi zamestnancom a zamestnávateľom od 1.1.2020

12.9.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

13.104 Zavedenie možnosti elektronickej komunikácie medzi zamestnancom a zamestnávateľom od 1.1.2020

Ing. Peter Horniaček

Národná rada SR bude na svojom septembrovom zasadnutí prerokovávať vládny návrh novely zákona o dani z príjmov. Novela je zameraná na zjednodušenie podmienok na podnikanie, či už cez opatrenia na podporu výroby, podporu malého a stredného podnikania alebo cez zníženie administratívnej záťaže daňovníkov. Významným zjednodušením predovšetkým administratívnej náročnosti je zavedenie možnosti elektronickej komunikácie medzi zamestnancom a zamestnávateľom.

Navrhuje sa umožniť z dôvodu zníženia administratívnej záťaže:

  • zamestnancovi nahlasovať zmenu podmienok, ktoré majú vplyv na uplatňovanie nároku na daňový bonus a nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka okrem listinnej aj elektronickou formou, a to po vzájomnej dohode so zamestnávateľom. Zamestnávateľ môže prijať interné opatrenia, že pri výplate bude zamestnanca na to nejakým spôsobom upozorňovať (napr. uvedie text vo výplatnej

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: