dnes je 18.6.2021

Praktický sprievodca účtovníctvom
Produkt manažér

On-line kniha Praktický sprievodca účtovníctvom predstavuje komplexného pomocníka pre každého účtovníka obchodnej spoločnosti.

Na produkcii knihy sa podieľajú odborníci z Ministerstva financií, Ekonomickej univerzity v Bratislave, audítori a tiež skúsení účtovníci. To zaručuje nielen aktuálnosť on-line knihy, ale aj komplexnosť pri riešení danej problematiky.

On-line príručka vďaka pravidelnej aktualizácii reaguje nielen na nové zmeny v legislatíve, ale zapracováva aj poznatky a podnety zákazníkov.

Aktuálne informácie a zmeny v účtovnej oblasti v súvislosti s koronavírusom !!!

Novelou zákona o účtovníctve od 1. januára 2021 a od 1. januára 2022 sa významne zvyšujú kvantitatívne kritériá, ktoré, ak podnikatelia splnia, majú povinnosť nechať si overiť svoju účtovnú závierku nezávislým audítorom. Zmena na jednej strane predstavuje úsporu nákladov účtovných jednotiek, na ktoré sa táto povinnosť vzťahuje. Na druhej strane sa však negatívne prejaví u podnikateľov, audítorov, znížením tržieb z výkonu auditu.

Pre účtovné obdobie, ktoré začína 1. januára 2021 a neskôr, sú veľkostné kritériá na povinnosť nechať si overiť účtovnú závierku audítorom nasledovné:

 1. celková suma majetku presiahne 3 000 000 €,
 2. čistý obrat presiahne 6 000 000 €,
 3. priemerný prepočítaný počet zamestnancov v jednom účtovnom období presiahne 40.


Ing. Nadežda Fuksová
Odborná redaktorka

Zákon o účtovníctve s účinnosťou od 1. 1. 2021 na stiahnutie TU

(PDF je možné stiahnuť po prihlásení)

Chcete mať aktuálne informácie z podvojného účtovníctva pokope s konkrétnymi praktickými ukážkami?
Máte záujem prehĺbiť si svoje doterajšie vedomosti a skúsenosti s účtovaním?
Potrebujete pracovať s väčšou istotou?

Čo nájdete v online knihe?

On-line kniha podrobne rozoberá problematiku podvojného účtovníctva zatriedenú podľa účtových tried rámcovej osnovy doplnenú ilustratívnymi príkladmi z praxe, tabuľkami predkontácií a najčastejšie sa vyskytujúcimi chybami pri účtovaní. Vysvetlenie daňového aspektu vzhľadom na povinnosti vyplývajúce z legislatívy daní z príjmov a DPH je samozrejmou súčasťou každej kapitoly.


Hlavné časti on-line knihy Praktický sprievodca účtovníctvom:

 • Zúčtovacie vzťahy - analytická evidencia zúčtovacích vzťahov, pohľadávky a záväzky z obchodného styku, účtovanie miezd spolu s príkladmi
 • Dlhodobý majetok - evidencia dlhodobého majetku v účtovníctve, obstarávanie a oceňovanie dlhodobého majetku – príklady a predkontácie, odpisovanie dlhodobého majetku, technické zhodnotenie s príkladmi
 • Zásoby - evidencia zásob v účtovníctve, obstarávanie a oceňovanie zásob s príkladmi, Účtovanie zásob spôsobom A a spôsobom B – príklady a predkontácie
 • Krátkodobý finančný majetok a záväzky - oceňovanie krátkodobého finančného majetku a záväzkov spolu s príkladmi a predkontáciami, najčastejšie chyby pri oceňovaní krátkodobého finančného majetku a záväzkov, inventarizácia krátkodobého finančného majetku a záväzkov
 • Vlastné imanie a dlhodobé záväzky - základné imanie – príklady a predkontácie, kapitálové fondy a fondy tvorené zo zisku + príklady a predkontácie
 • Náklady, výnosy a výsledok hospodárenia - náklady a výnosy v účtovníctve obchodnej spoločnosti, časové rozlíšenie nákladov a výdavkov, príklady a predkontácie, časové rozlíšenie výnosov a príjmov, príklady a predkontácie, opravy chýb minulých účtovných období s príkladmi, výsledok hospodárenia a stanovenie základu dane z príjmov
 • Dane - daň z príjmov právnických osôb, splatná a odložená, daňové výdavky podľa § 19 ods. 2 ZDP – príklady, DPH, dane z majetku, daň z motorových vozidiel spolu s príkladmi
 • Účtovná závierka a kontrola účtovníctva - účtovná závierka – komplexný príklad
 • Vybrané témy - účtovníctvo a finančná analýza, finančný prenájom (lízing), zákazková výroba
 • Otázky a odpovede - odpovede na otázky účtovníkov z praxe
 • Legislatíva - prehľad legislatívnych zmien


On-line kniha Vám zaručí:

 • Aktuálnosť - zabezpečujeme ročný informačný servis, ktorý zaručí prísun vždy najnovších informácií.
 • Praktickosť - rýchle vyhľadávanie danej problematiky, konkrétne účtovanie zložitých účtovných prípadov, aktuálne znenia právnych predpisov.
 • Riešenia praktických príkladov.


Čo je nové v on-line knihe?

 

Čo získate s on-line knihou?

Výhody online príručky:

 • komplexný prehľad účtovných príkladov spolu s účtovnými súvzťažnosťami v podvojnom účtovníctve,
 • jednoduchý a rýchly spôsob prístupu k potrebným informáciám cez internet,
 • aktuálne plné znenie paragrafov,
 • prístup k praktickým informáciám - daňový kalendár, kurzy mien, sadzby NBS, cestovné náhrady, adresáre,
 • informačný servis on-line, čo znamená, že v spolupráci s autorským kolektívom pripravujeme pravidelnú aktualizáciu a doplnenie príslušných internetových stránok,
 • možnosť vytlačenia jednotlivých článkov alebo ich odoslanie e-mailom,
 • pravidelne aktualizované informácie z legislatívneho diania,
 • moderný vyhľadávač na báze „google“, vyhľadávací systém spolu s našepkávačom,
 • bezplatný odpovedný servis na vaše otázky.

Autorský kolektív

Autorský kolektív tvoria renomovaní odborníci, špecialisti vo svojich oboroch. Spolupracujeme s nimi už veľa rokov, snažíme sa spoločne reagovať na aktuálne témy a neustále pracujeme na príprave nových tém.

 • Ing. Peter Králik
 • Ing. Ján Bolgáč
 • Ing. Robert Janeček
 • Ing. Oľga Kadlečíková, PhD.
 • Ing. Martina Mateášová, PhD.
 • Ing. Jitka Meluchová, PhD.
 • Ing. Marián Muzyka
 • Ing. Antónia Parajková
 • Doc. PhDr. Miroslav Škoda, PhD.
 • Ing. Miroslava Vašeková, PhD.
 • Ing. Ján Mintál
 • Ing. Alica Fisterová
 • doc. Ing. Mgr. Renáta Pakšiová, PhD.
 • Ing. Ivana Glazelová
 • Ing. Eva Mihalíková
 • Ing. Alena Zábojová
 • Ing. Peter Horniaček


OBJEDNÁVKA

Spokojní zákazníci online knihy

"V knihe som vždy našla všetky potrebné informácie, ktoré som hľadala. Sú prehľadne spracované."
Božena N., Kežmarok


"Knihu som zakúpil len nedávno ale som spokojný. Často využívam najmä odpovedný servis, kde vždy dostanem odpovede na všetky moje otázky v krátkom čase. Taktiež sa mi páčia konkrétne príklady z praxe, ktoré kniha ponúka."
Mikuláš R., Trebatice

 
Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu v období COVID-19

Zdaňovanie stravných lístkov a finančných príspevkov na stravovanie v roku 2021 a od 1.1.2022

Lektor: Ing. Viera Mezeiová

Dátum: 22.6.2021

Čas konania: 9:00 - 10:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Pripravovaná novela zákona o účtovníctve od 1.1.2022

Lektor: Ing. Roman Juráš

Dátum: 22.6.2021

Čas konania: 10:30 - 11:30

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV