Input:

Úprava ročnej sadzby dane z motorových vozidiel k 31. decembru 2019 a určenie predpokladanej dane k 1. januáru 2020

17.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

13.119 Úprava ročnej sadzby dane z motorových vozidiel k 31. decembru 2019 a určenie predpokladanej dane k 1. januáru 2020

Ing. Ivana Glazelová

Pre podnikateľov, ktorí v zdaňovacom období (ďalej „ZO”) 2019 používali na podnikanie vozidlo spĺňajúce podmienku predmetu dane z motorových vozidiel, sa blíži termín na podávanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel a zaplatenie dane, resp. pomernej časti dane, ktorým je 31. január 2020. V súvislosti so zaplatením dane, resp. pomernej časti dane z motorových vozidiel, vzniká povinnosť vykonať úpravu ročnej sadzby dane (ďalej „RSD”) podľa veku vozidla. Ak vozidlo je predmetom dane z motorových vozidiel k 1. januáru 2020, vzniká povinnosť u tohto vozidla aj určiť predpokladanú daň, v rámci ktorej sa rovnako musí vykonať úprava RSD k 1. januáru 2020.

RSD uvedená v prílohe č. 1 zákona č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel (ďalej „zákon o dani z MV”) sa v zmysle § 7 cit. zákona v prípade výpočtu dane, resp. pomernej časti dane z motorových vozidiel za ZO 2019 upravuje v závislosti od počtu mesiacov uplynutých od dátumu prvej evidencie vozidla (vrátane) k 31. 12. 2019 nasledovne:

 • počas prvých 36 kalendárnych mesiacov počnúc mesiacom prvej evidencie vozidla sa zníži o 25 %,

 • po uplynutí 36 kalendárnych mesiacov sa počas nasledujúcich 36 kalendárnych mesiacov zníži o 20 %,

 • po uplynutí predchádzajúcich 72 (2x36) kalendárnych mesiacov sa počas nasledujúcich 36 kalendárnych mesiacov zníži o 15 %,

 • po uplynutí predchádzajúcich 108 (3x36) kalendárnych mesiacov sa sadzba dane počas nasledujúcich 36 kalendárnych mesiacov použije bez úpravy,

 • po uplynutí 144 (108+36) kalendárnych mesiacov sa počas nasledujúcich 12 kalendárnych mesiacov zvýši o 10 %,

 • po uplynutí 156 (144+12) kalendárnych mesiacov sa zvýši o 20 %.

V prípade:

 • hybridného motorového vozidla,

 • hybridného elektrického vozidla,

 • vozidla kategórie L, M a N s pohonom na stlačený zemný plyn (CNG),

 • vozidla kategórie L, M a N s pohonom na skvapalnený zemný plyn (LNG),

 • vozidla kategórie L, M a N na vodíkový pohon

sa použije sadzba dane zistená podľa predchádzajúceho postupu, t. j. v závislosti od počtu kalendárnych mesiacov, ktorá sa následne ešte zníži o 50 %.

Predpokladaná daň sa určí ako súčet RSD upravenej podľa § 7 zákona o dani z MV za každé vozidlo, ktoré je predmetom dane k 1. januáru ZO, v danom prípade k 1. januáru 2020.

Do výpočtu predpokladanej dane sa

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: