Input:

Sumy potrebné pre výpočet daňovej povinnosti fyzických osôb na rok 2020

13.2.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

13.124 Sumy potrebné pre výpočet daňovej povinnosti fyzických osôb na rok 2020

Ing. Ivana Glazelová

V súlade s ustanoveniami zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“) sa sumy nezdaniteľných častí základu dane, daňového bonusu a niektoré iné sumy uvedené v ZDP (viď príloha) upravujú v nadväznosti na zvýšenie sumy životného minima alebo zvýšenie sumy minimálnej mzdy.

Sumy životného minima a minimálnej mzdy, ktoré ovplyvňujú výšku súm potrebných pre výpočet daňovej povinnosti fyzických osôb na rok 2020, boli ustanovené nasledovne:

  • Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky opatrením č. 183/2019 Z. z. o úprave súm životného minima s účinnosťou od 1. júla 2019 zvýšilo sumy životného minima, pričom na ich úpravu bol použitý koeficient 1,025. Suma životného minima na jednu


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: