Input:

Usmernenie na zabezpečenie jednotného postupu pri uplatnení výdavkov na elektromobily od 1.1.2020

10.2.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

13.121 Usmernenie na zabezpečenie jednotného postupu pri uplatnení výdavkov na elektromobily od 1.1.2020

Ing. Ivana Glazelová

Zákonom č. 301/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, sa v § 26 ods. 1 v znení účinnom od 1. 1. 2020 dopĺňa nová odpisová skupina, a to odpisová skupina 0 s dobou odpisovania 2 roky.

Do tejto odpisovej skupiny patria podľa prílohy č. 1 zákona o dani z príjmov v znení účinnom od 1. 1. 2020 len osobné automobily, kód Klasifikácie produktov 29.10.2, ktoré majú v osvedčení o evidencii časť II v položke „18 P.3 Druh paliva/zdroj energie” uvedené:

  • „BEV” alebo

  • „PHEV” v akejkoľvek kombinácii s iným druhom paliva alebo zdroja energie.


BEV (Battery Electric Vehicle) označuje vozidlo na výlučne elektrický pohon. Takéto vozidlo je poháňané elektromotorom a ako zdroj energie mu slúži akumulátor, ktorého kapacita najviac určuje jeho dojazd. Takéto vozidlo nemá spaľovací motor ani žiadnu inú možnosť ako si elektrickú energiu vyrobiť. V závislosti od veľkosti batérie, jej nabitia, prevádzkových podmienok a konkrétneho modelu vozidla je daný maximálny možný dojazd vozidla.

PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle) označuje hybridné elektrické vozidlo, ktorého pohon tvorí spaľovací motor a elektromotor. Batériu takéhoto vozidla je možné dobíjať pripojením na externý zdroj elektrickej energie.

Zároveň sa vykonala úprava v položke 1-24 v odpisovej skupine 1 prílohy č. 1 zákona o dani z príjmov v znení účinnom od 1. 1. 2020, ktorou sa z tejto položky odpisovej skupiny 1 vylučujú vyššie menované vozidlá patriace do


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: