Input:

Rozšírenie oslobodených nepeňažných plnení plynúcich zamestnancom zo sociálneho fondu od 1.1.2020

14.8.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

13.100 Rozšírenie oslobodených nepeňažných plnení plynúcich zamestnancom zo sociálneho fondu od 1.1.2020

Ing. Peter Horniaček

Národná rada SR na svojom rokovaní dňa 18. 6. 2019 schválila v prvom čítaní a posunula na ďalšie rokovanie návrh novely zákona o dani z príjmov z dielne Ministerstva financií SR. Predpokladaná účinnosť novely zákona o dani z príjmov je postupná v závislosti od opatrenia, a to od roku 2020, 2021 alebo 2022. Návrh novely obsahuje nielen spresňujúce body, ktoré reagujú na prax, ale prináša pre daňovníkov aj viacero noviniek v zdanení. Zmenou v prospech zamestnancov, ktorou predkladateľ návrhu zákona reaguje na požiadavky podnikateľskej verejnosti, je rozšírenie oslobodených nepeňažných plnení na strane zamestnanca, ktorých zdrojom je sociálny fond.

Takýmto novým typom nepeňažného plnenia sú príspevky zo sociálneho fondu na lekársku preventívnu prehliadku poskytovanú nad rámec zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ide o pozitívne vnímané opatrenie, ktorým zamestnávateľ podporí účasť zamestnancov na lekárskych preventívnych prehliadkach a efektívnym a účinným spôsobom bude u zamestnancov

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: