Input:

Daňový systém v SR - charakteristika

31.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.2 Daňový systém v SR - charakteristika

Ing. Antónia Parajková

Ing. Ivan Bulánek

Klasifikácia daní

Súhrn všetkých daní, ktoré sa vyberajú na území Slovenska, nazývame daňový systém Slovenskej republiky. Dane rozdeľujeme podľa ich charakteru na priame dane a nepriame dane.

Priame dane – vyberajú sa priamo od daňovníka, ktorého príjmy alebo majetok podliehajú dani. Ide o daň z príjmov a dane z majetku.

Nepriame dane – nazývame ich tiež dane zo spotreby, spravidla ich od daňovníkov vyberá platiteľ dane. Ide o daň z pridanej hodnoty a spotrebné dane.

Daň

Daň predstavuje povinnú, zákonom stanovenú platbu, ktorú odvádza daňový subjekt, t.j. fyzická alebo právnická osoba, v určenej výške a v stanovenej lehote do štátneho rozpočtu prostredníctvom správcu dane, ktorým je daňový úrad alebo obec alebo colný úrad.


Pravidlá pre určenie a vyčíslenie daní sú definované v príslušnom zákone. Pre správny postup pre učenie kto má platiť daň, čo podlieha dani, vyčíslenie výšky dane je potrebné poznať základné pojmy a definície:

Daňovník

Daňovník je fyzická alebo právnická osoba, ktorej príjmy, majetok alebo činnosti priamo podliehajú dani. Daňovník vo väčšine prípadov daň aj sám platí (odvádza) do štátneho rozpočtu prostredníctvom správcu dane.

Platiteľ dane

Platiteľ dane je osoba, ktorá je zo zákona povinná vybrať daň od daňovníka alebo zraziť daň z príjmov daňovníka a odviesť ju správcovi dane. Za vybranú alebo zrazenú daň majetkovo zodpovedá. To znamená, že ak nesprávne vyberie daň (napríklad nesprávne vypočíta výšku dane, zabudne zraziť daň z príjmov, ktoré podliehajú


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: